Khai trương nhà mẫu 5 sao The Western Capital ngày 23/04/2017